LDC startsida

NETinfo-möte 1 mars 2012

  NETinfo
 

Möte med dator- och nätansvariga, kontaktpersoner

Tid:   Torsdag 1 mars 2012, kl 9.00 - 12.00
Plats:   Lundmarksalen, Astronomi, Sölvegatan 27, Lund

PROGRAM

09.00 Inledning
–   Presentation (ppt, pdf)
Torgny Hallenmark och
Jan-Inge Månsson, LDC
09.10 Övergripande IT-frågor vid LU
–   Presentation (ppt, pdf)
Karl Ageberg, LU
09.25 Organiserad samordning av IT vid LU
–   Presentation, se ovan
Andreas Wikfeldt, LU
09.45 LDC: VPN och NetTools
Se vidare info i LU Community
Paul Haglund, LDC
10.00 Kaffepaus
 
10.30 IT-säkerhet, status och nyheter
–   Presentation (ppt, pdf)
–   LU-kortet (ppt, pdf)
–   Info om LU-kortet: www.lu.se/lukortet/
–   LU IT-säkerhet: www.ldc.lu.se/security/

Magnus Persson, LDC
Morgan Persson, LTH
10.50 Windows nyheter
–   Presentation (ppt, pdf)
Morgan Persson, LTH
11.10 Multimedia publicering
–   Rörlig bild vid LU: www.lu.se/multimedia/
–   Multimedia toolbox: toolbox.multimedia.lu.se/
Staffan Lindström, CED
11.30 Apple nyheter
–   Presentation (html)
–   MacPublic: www.macpublic.ldc.lu.se
Roland Månsson, LDC
11.50 Avslutning
Kommande NETinfo-möten 2012:
–   31 maj 2012 - OBS! på LDC, anmälan krävs!
–   26 september 2012
–   29 november 2012
Torgny Hallenmark, LDC

Startsidor: LDC NETinfo DRIFTinfo


Torgny Hallenmark LDC, 2012-03-02